ลงทะเบียนสำหรับประชาชน
ชื่อ และ รหัสผ่าน 
ชื่อผู้ใช้งาน :       
รหัสผ่าน : 
ยืนยันรหัสผ่าน : 
ข้อมูลส่วนต้ว 
เลขประจำตัวประชาชน : 
คำนำหน้า :   
ชื่อ : 
นามสกุล : 
เพศ :  ชาย หญิง
E-Mail : 
  
ขั้นตอนในการลงทะเบียนสำหรับประชาชน
1. กำหนดชื่อผู้ใช้งาน และ รหัสผ่าน โดยให้กดปุ่ม ตรวจสอบ เพื่อตรวจสอบชื่อผู้ใช้งานว่าไม่ซ้ำ
2. ป้อนข้อมูลส่วนตัว และ คลิกที่ปุ่มลงทะเบียน เพื่อบันทึกข้อมูลลงในระบบ
หมายเหตุ ข้อมูลที่ลงทะเบียน ทางกระทรวงฯ จะเก็บไว้เป็นความลับ ตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2551